Home

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Geldig van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2014 tot 01-01-2015]

Aanhef

Begripsbepalingen

Artikel 1

Inleidende bepalingen

Artikel 1a

Artikel 1b

Hoofdstuk I. Veilingen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1969]

Hoofdstuk I A. Verkopen op afstand

Artikel 2a

Artikel 2b

Hoofdstuk II. Publiekrechtelijke lichamen en fiscale eenheid

Artikel 3

Artikel 3a

Hoofdstuk III. Regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 4c

Hoofdstuk IIIA. Regeling voor reisbureaus

Artikel 4d

Hoofdstuk IV. Doorlopende posten

Artikel 5

Hoofdstuk IVa. Gemaakte uitgaven

Artikel 5a

Artikel 5b

Hoofdstuk V. Vrijstellingen

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 9a

Hoofdstuk VI. Aftrek van voorbelasting

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 01-10-2002]

Hoofdstuk VIA. Vrijstelling voor intracommunautaire verwervingen

Artikel 16a

Hoofdstuk VII. Grensoverschrijdend verkeer van goederen en diensten

Artikel 16b

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 18b

Artikel 18c [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a

Hoofdstuk VIII. Kleine ondernemers

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Hoofdstuk IX. Kasstelsel

Artikel 26

Hoofdstuk X. Landbouwregeling

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk XA. Regeling voor beleggingsgoud

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e [Vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk XI. Ondernemersverklaring

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 30a

Hoofdstuk XII. Administratieve verplichtingen

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Hoofdstuk XIII. Tarief

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 36c

Artikel 36ca

Artikel 36cb

Hoofdstuk XIV. Overgangsbepalingen met betrekking tot gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, in het handelsverkeer met enkele lidstaten

Artikel 36d

Slotbepaling

Artikel 37

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C [Vervallen per 01-01-1996]

Bijlage D [Vervallen per 01-01-1996]

Bijlage E [Vervallen per 18-03-2010]

Bijlage F [Vervallen per 01-01-1989]

Bijlage G [Vervallen per 29-12-1993]

Bijlage H [Vervallen per 01-01-2001]

Bijlage I

Bijlage J

Bijlage K

Bijlage L [Vervallen per 01-01-2011]