Home

Wet op de accijns

Geldig van 1 april 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 april 2024 tot 1 januari 2025

Wet op de accijns

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de accijnswetgeving te moderniseren, te vereenvoudigen en op een aantal punten technisch te herzien en dat het voorts wenselijk is de heffing van de accijnzen onder te brengen in één heffingswet en het stelsel zodanig te uniformeren dat een einde wordt gemaakt aan de grote verscheidenheid in regelgeving welke kenmerkend is voor de huidige accijnswetgeving;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Onder de naam accijns wordt een belasting geheven van:

  1. bier;

  2. wijn;

  3. tussenproducten;

  4. overige alcoholhoudende producten;

  5. minerale oliën; en

  6. tabaksproducten.

2.

De accijns wordt verschuldigd ter zake van de uitslag tot verbruik van de in het eerste lid bedoelde goederen.

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 2f

Artikel 2g [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 2h [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 3

Artikel 4

Afdeling 2. Algemene verbodsbepalingen

Artikel 5

Hoofdstuk II. Definities van de accijnsgoederen en tarieven

Afdeling 1. Bier

Artikel 6

Artikel 7

Afdeling 2. Wijn

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 2a. Tussenproducten

Artikel 11a

Artikel 11b

Artikel 11c

Artikel 11d

Afdeling 3. Overige alcoholhoudende producten

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling 4

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 5

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1993]

Afdeling 6. Minerale oliën

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Afdeling 7. Tabaksproducten

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 35

Artikel 35a [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 36

Afdeling 8. Alcoholgehalte en volume

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk III. Uitslag tot verbruik

Afdeling 1. Accijnsgoederenplaats

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Afdeling 2. Vergunning voor een accijnsgoederenplaats

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Afdeling 2a. Geregistreerde geadresseerde en geregistreerde afzender

Artikel 50a

Artikel 50b

Artikel 50c

Artikel 50d

Artikel 50e

Afdeling 2b. Verkopen op afstand

Artikel 50f

Artikel 50g

Afdeling 2c. Gecertificeerde geadresseerde en gecertificeerde afzender

Artikel 50h

Artikel 50i

Artikel 50j

Artikel 50k

Artikel 50l

Afdeling 3. Wijze van heffing en voldoening

Artikel 51

Artikel 51a [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 52

Artikel 52a [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 55

Afdeling 4. Zekerheid

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Afdeling 5. Voorrang

Artikel 61

Afdeling 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 61a

Hoofdstuk IV. Invoer

Artikel 62

Artikel 63

Hoofdstuk V. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 64

Artikel 64a

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 66a

Artikel 66b

Artikel 67 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 68

Artikel 68a

Artikel 69

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 69a

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 71a

Artikel 71b [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 71c [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 71d

Artikel 71e

Artikel 71f [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 71g

Artikel 71h

Artikel 71i [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 72

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen

Afdeling a1. Kleine producenten van alcoholhoudende dranken

Artikel 72a

Afdeling 1. Accijnszegels

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 76a [Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Afdeling 2A. Wijziging van de accijns van minerale oliën

Artikel 84a

Artikel 84b

Artikel 84c

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 86a [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 86b [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 87 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 88 [Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 89

Hoofdstuk VII. Verbodsbepalingen en strafbepalingen

Afdeling 1. Verbodsbepalingen

Artikel 90

Artikel 90a

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 95a

Artikel 96

Afdeling 2. Strafbepalingen

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Afdeling 3. Bestuurlijke boete

Artikel 102a

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 102b

Artikel 103

Artikel 104