Home

Algemeen douanebesluit

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Algemeen douanebesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2008, nr. DV2007/103 M, gedaan mede namens Onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 1:4, 1:19, 1:25, 1:28, 1:30, 3:1, 4:1, 9:5, 10:10 en 12:1 van de Algemene douanewet;

De Raad van State gehoord 10 april 2008, nr. W06.08.0054/III;

Gezien het nader rapport van de staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2008, nr. DV 2008-332U, uitgebracht mede namens Onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 1:4, 1:19, 1:25, 1:28, 1:30, 3:1, 3:4, 4:1, 9:5, 10:10 en 12:1 van de Algemene douanewet.

Afdeling 1.1. Internationaal recht

Artikel 1:2

Artikel 1:3

Afdeling 1.2. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 1:4

Afdeling 1.3. Lijfsvisitatie

Artikel 1:5

Afdeling 1.4. Gebruik geweld en veiligheidsfouillering

Artikel 1:6

Artikel 1:7

Artikel 1:8

Artikel 1:9

Artikel 1:10

Artikel 1:11

Artikel 1:12

Artikel 1:13

Artikel 1:14

Hoofdstuk 2. Non-tarifaire handelspolitieke maatregelen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Hoofdstuk 3. Landbouwproducten

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3:5 [Vervallen per 01-01-2018]

Hoofdstuk 4. Administratie

Artikel 4:1

Hoofdstuk 5. Verboden en beperkingen

Artikel 5:1

Hoofdstuk 6. Bestuurlijke boeten

Artikel 6:1 [Vervallen per 24-05-2016]

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Artikel 6:4

Hoofdstuk 7. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 7:1 [Vervallen per 24-05-2016]

Artikel 7:2

Artikel 7:3

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8:1

Artikel 8:2