Home

Algemene douaneregeling

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Algemene douaneregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Basisdefinities en overige inleidende bepalingen

Artikel 1:1

Artikel 1:2

Artikel 1:3

Afdeling 1.2. Aanwijzing inspecteur en ontvanger

Artikel 1:4

Artikel 1:5

Artikel 1:6

Artikel 1:7

Artikel 1:8

Artikel 1:9

Artikel 1:10

Artikel 1:10a

Afdeling 1.3. Douaneaangiften

Artikel 1:11

Afdeling 1.4. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 1:12

Afdeling 1.5. Oorsprong van goederen

Artikel 1:13

Artikel 1:14

Artikel 1:15

Artikel 1:16

Artikel 1:17

Afdeling 1.6. Lijfsvisitatie

Artikel 1:18

Afdeling 1.7. Douanewaarde

Artikel 1:19 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 1:20

Artikel 1:21

Artikel 1:22

Hoofdstuk 2. Bepalingen die op de in het douanegebied van de Unie binnengebrachte goederen van toepassing zijn tot deze onder een douaneregeling zijn geplaatst, worden wederuitgevoerd, het douanegebied van de Unie zullen verlaten of worden verwijderd

Afdeling 2.1. Formaliteiten met betrekking tot het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie

Artikel 2:0

Artikel 2:0a [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:1

Artikel 2:2 [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 2:2a

Artikel 2:3

Artikel 2:4

Afdeling 2.2. Tijdelijke opslag

Artikel 2:5

Afdeling 2.3. [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:6 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:7 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 2.4. Douaneaangifte

Artikel 2:8a

Artikel 2:9 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:10 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 2:11

Artikel 2:11a

Artikel 2:12

Artikel 2:13

Afdeling 2.5. Onderzoek van de goederen, bevindingen van het douanekantoor en andere door het douanekantoor te nemen maatregelen

Artikel 2:14

Artikel 2:15

Hoofdstuk 3. Landbouwproducten

Afdeling 3.1. Certificaten; algemene bepalingen

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3:5 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3:6 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3:7 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3:8 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3:9

Artikel 3:10 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3:11 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3:12 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 3.2. Certificaten; bijzondere bepalingen

Artikel 3:13

Artikel 3:13a

Artikel 3:13b

Artikel 3:13c

Artikel 3:13d

Artikel 3:13e

Artikel 3:13f

Artikel 3:14

Afdeling 3.2.1. Invoer bevroren rundvlees

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 3:15
Artikel 3:16
Artikel 3:16a
Artikel 3:16b
Artikel 3:16c

Paragraaf 2. A-producten en B-producten

Artikel 3:16d
Artikel 3:16e
Artikel 3:16f
Artikel 3:16g
Artikel 3:16h
Artikel 3:16i

Paragraaf 3. Administratieve voorwaarden

Artikel 3:16j
Artikel 3:16k
Artikel 3:16l
Artikel 3:16m

Paragraaf 4. Monstername

Artikel 3:16n
Artikel 3:16o
Artikel 3:16p
Artikel 3:16q

Afdeling 3.3. Restitutie

Artikel 3:17

Artikel 3:18

Artikel 3:19

Artikel 3:20

Artikel 3:21

Artikel 3:22

Afdeling 3.4. Proviandering

Artikel 3:23

Artikel 3:24

Artikel 3:25

Artikel 3:26

Artikel 3:27

Artikel 3:28

Artikel 3:29

Artikel 3:30

Artikel 3:31

Afdeling 3.5. Regels ter uitvoering van overige Europese verordeningen

Artikel 3:32 [Vervallen per 01-05-2016]

Afdeling 3.6. [Vervallen per 08-03-2018]

Artikel 3:33 [Vervallen per 08-03-2018]

Artikel 3:34 [Vervallen per 08-03-2018]

Hoofdstuk 4. Douaneregelingen en wederuitvoer

Afdeling 4.1. In het vrije verkeer brengen – bijzondere bestemming

Artikel 4:1

Artikel 4:2 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 4:3 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 4:4 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:5 [Vervallen per 01-05-2016]

Afdeling 4.2. Opslag en tijdelijke invoer

Artikel 4:6

Artikel 4:7 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:8

Artikel 4:9

Afdeling 4.3. [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:10 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:11 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:12 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 4:13 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:14 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:15 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:16 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 4:17 [Vervallen per 01-05-2016]

Afdeling 4.4. [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 4:18 [Vervallen per 01-07-2020]

Afdeling 4.5. Uitvoer

Artikel 4:19

Hoofdstuk 5. Verboden en beperkingen

Afdeling 5.1. Liquide middelen

Artikel 5.1

Afdeling 5.2. Non-tarifaire handelspolitieke maatregelen

Artikel 5:2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5:3 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5:4 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 5:5

Artikel 5:6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5:7 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5:8 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5:9

Artikel 5:10

Hoofdstuk 6. Goederen die het douanegebied van de Unie verlaten

Artikel 6:1

Artikel 6:1a

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Artikel 6:4

Artikel 6:4a [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 6:5

Hoofdstuk 7. Bijzondere regelingen

Afdeling 7.1. Preferentiële oorsprong

Artikel 7:1

Afdeling 7.2. Vrijstellingen

Artikel 7:2

Artikel 7:2a

Artikel 7:3

Artikel 7:4

Artikel 7:5 [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7:6

Artikel 7:7

Artikel 7:8

Artikel 7:9

Artikel 7:10

Artikel 7:11

Artikel 7:12

Artikel 7:13

Artikel 7:14

Artikel 7:15

Artikel 7:16

Afdeling 7.2a. Militaire vrijstellingen

Artikel 7:16a

Artikel 7:16aa

Artikel 7:16b

Artikel 7:16c

Artikel 7:16ca

Artikel 7:16d

Artikel 7:16da

Artikel 7:16e

Artikel 7:16f

Artikel 7:16g

Artikel 7:16ga

Artikel 7:16h

Artikel 7:16i

Artikel 7:16j

Artikel 7:16k

Afdeling 7.3. Omzetbelasting en accijns

Artikel 7:17

Artikel 7:18

Artikel 7:19

Artikel 7:20 [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7:21

Artikel 7:22

Artikel 7:23

Artikel 7:24

Artikel 7:25

Artikel 7:26

Artikel 7:27

Afdeling 7.4. Terugkerende goederen

Artikel 7:28

Afdeling 7.5. [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 7:29 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 7:30 [Vervallen per 01-05-2016]

Hoofdstuk 8. Douaneschuld

Afdeling 8.1. Zekerheidstelling

Artikel 8:1

Artikel 8:1a

Afdeling 8.2. Invordering van het bedrag van de douaneschuld

Artikel 8:2

Afdeling 8.3. Berekening en afronding

Artikel 8:3

Artikel 8:4

Artikel 8:5

Artikel 8:6 [Vervallen per 01-05-2016]

Artikel 8:7

Hoofdstuk 9. Terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer of de rechten bij uitvoer

Artikel 9:1

Hoofdstuk 10. Bestuurlijke boeten

Artikel 10:1

Artikel 10:2

Artikel 10:3

Artikel 10:4

Artikel 10:5

Hoofdstuk 11. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 11:1

Artikel 11:2

Artikel 11:3

Artikel 11:4

Artikel 11:5

Artikel 11:6

Artikel 11:7

Artikel 11:8

Artikel 11:9

Hoofdstuk 12. Algemene bepalingen van strafvordering

Artikel 12:1

Artikel 12:2

Artikel 12:3

Hoofdstuk 12a. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12a:1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12a:2 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12a:3 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13:1

Artikel 13:2

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VIa

Bijlage VII [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage VIII

Bijlage IX [Vervallen per 03-06-2021]

Bijlage IXa

Bijlage X

Bijlage XI

Bijlage XII

Bijlage XIII

Bijlage XIV

Bijlage XV

Bijlage XVI

Bijlage XVII

Bijlage XVIII

Bijlage XIX

Bijlage XX [Vervallen per 01-05-2016]