Home

Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 2010, nr. AFP 2010/558, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 2.2, eerste lid, 2.26, eerste lid, 2.34, 2.35, eerste lid, 2.36, eerste lid, 2.37, 2.43, 2.44, vijfde lid, 2.48, eerste lid, 2.57, zesde lid, 2.66, achtste lid, 2.99, 2.115, 2.135, 4.4, tweede lid, 4.5, tweede lid, 4.24, eerste lid, 4.34, tweede lid, 4.49, 4.58, eerste lid en 4.60, van de Douane- en Accijnswet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2010, nr. W06.10.0540/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2010, nr. DV2010/526 M, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Hoofdstuk 2. In-, uit- en doorvoer

Afdeling 2.1. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 2.1

Afdeling 2.2. Beperkingen voor de uit- en doorvoer van strategische goederen

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Afdeling 2.3. Wijzigen en buiten werking stellen van aangiften

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Afdeling 2.4. Onvolledige en vereenvoudigde aangifte

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Afdeling 2.5. Over te leggen bescheiden

Artikel 2.13

Afdeling 2.6. Certificaten inzake goederenverkeer en certificaten van oorsprong

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Artikel 2.16

Artikel 2.17

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.20

Afdeling 2.7. Buiten werking stellen, wedergeldig verklaren, ongeldig maken en verlengen van de geldigheidsduur van documenten

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Artikel 2.24

Afdeling 2.8. Zuivering van documenten

Artikel 2.25

Afdeling 2.9. Geautoriseerde marktdeelnemer

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Artikel 2.28

Afdeling 2.10. Gebruik geweld en veiligheidsfouillering

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.32

Artikel 2.33

Artikel 2.34

Artikel 2.35

Artikel 2.36

Artikel 2.37

Artikel 2.38

Afdeling 2.11. Lijfsvisitatie

Artikel 2.39

Afdeling 2.12. Douane-entrepots

Artikel 2.40

Artikel 2.41

Artikel 2.42

Artikel 2.43

Artikel 2.44

Artikel 2.45

Artikel 2.46

Afdeling 2.13. Bestuurlijke boeten

Artikel 2.47

Artikel 2.48

Artikel 2.49

Afdeling 2.14. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 2.50

Artikel 2.51

Artikel 2.52

Artikel 2.53

Hoofdstuk 3. Formele bepalingen accijns

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Hoofdstuk 4. Slotbepaling

Artikel 4.1