Home

Regeling algemene overdrachtsvergunning NL005

Geldig van 28 oktober 2011 tot 30 juni 2012
Geldig van 28 oktober 2011 tot 30 juni 2012

Regeling algemene overdrachtsvergunning NL005

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-06-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op richtlijn 2009/43 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PbEU L 146) en de artikelen 20, eerste lid, 25, tweede lid, en 26, tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • besluit: het Besluit strategische goederen;

  • EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 16, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek;

  • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, door de Raad aangenomen op 21 februari 2011 (Pb EU 2011 C86);

  • inspecteur: de Algemeen Directeur Belastingdienst/Douane.

§ 2. Algemene overdrachtsvergunning

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 4. Voorschriften

Artikel 6 [Nog niet in werking]

§ 5. Verzoek tot registratie en melding

Artikel 7 [Nog niet in werking]

§ 6. Rapportage

Artikel 8 [Nog niet in werking]

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]