Home

Warenwetbesluit textielproducten

Geldig vanaf 22 juni 2012
Geldig vanaf 22 juni 2012

Warenwetbesluit textielproducten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-06-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 februari 2012, kenmerk VGP/3103619, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op:

 • Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 februari 2012, nr. W13.12.0045/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2012, VGP/3110926, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EU) 1007/2011: Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272).

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EU) 1007/2011:

 1. artikel 4;

 2. artikel 5, eerste en tweede lid;

 3. artikel 7, eerste en tweede lid;

 4. artikel 8, eerste, tweede en derde lid;

 5. artikel 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid;

 6. artikel 11, eerste lid;

 7. artikel 12, eerste en tweede lid;

 8. artikel 13;

 9. artikel 14, eerste en derde lid;

 10. artikel 15, eerste, derde en vierde lid;

 11. artikel 16, eerste lid, tweede lid, tweede en derde alinea, en derde lid; en

 12. artikel 17, tweede lid, tweede alinea, en vijfde lid.

Artikel 3

[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7