Home

Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012

Geldig vanaf 22 juni 2012
Geldig vanaf 22 juni 2012

Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-06-2012]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen (Pb L 119);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2 en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 (Pb L 119).

2.

Een verbod als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6 of artikel 7 van Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 2012 (Pb L 119) van toepassing is.

Artikel 2

1.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 377/2012 is de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen.

2.

De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 377/2012 zijn, ieder voor het gebied waartoe hun competenties zich uitstrekken:

  1. de Minister van Financiën en

  2. de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012.

Artikel 4