Home

Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (8) (9) (10) (11) (Geconsolideerde versie — PB nr. L 28 van 30. 1. 1997, blz. 1Zie aanhangsel.)

Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (8) (9) (10) (11) (Geconsolideerde versie — PB nr. L 28 van 30. 1. 1997, blz. 1Zie aanhangsel.)

01971R1408-20040601Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (8) (9) (10) (11) (Geconsolideerde versie — PB nr. L 28 van 30. 1. 1997, blz. 1Zie aanhangsel.)pdf14-06-1971http://http://