Home

Richtlijn van de Raad van 20 juli 1972 tot wijziging van de richtlijnen van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, van zaaizaad van groenvoedergewassen, van zaaigranen, van pootaardappelen, van de richtlijn van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en van de richtlijnen van 29 september 1970 betreffende respectievelijk het in de handel brengen van groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (72/274/EEG)

Richtlijn van de Raad van 20 juli 1972 tot wijziging van de richtlijnen van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, van zaaizaad van groenvoedergewassen, van zaaigranen, van pootaardappelen, van de richtlijn van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en van de richtlijnen van 29 september 1970 betreffende respectievelijk het in de handel brengen van groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (72/274/EEG)

01972L0274-20020809Richtlijn van de Raad van 20 juli 1972 tot wijziging van de richtlijnen van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, van zaaizaad van groenvoedergewassen, van zaaigranen, van pootaardappelen, van de richtlijn van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en van de richtlijnen van 29 september 1970 betreffende respectievelijk het in de handel brengen van groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (72/274/EEG)pdf20-07-1972http://http://