Home

Richtlijn van de Raad van 19 december 1977 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG en 70/457/EEG betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (78/55/EEG)

Richtlijn van de Raad van 19 december 1977 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG en 70/457/EEG betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (78/55/EEG)

01978L0055-20020809Richtlijn van de Raad van 19 december 1977 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG en 70/457/EEG betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groentezaad en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (78/55/EEG)pdf19-12-1977http://http://