Home

Beschikking van de Commissie van 30 januari 1981 inzake de lijst van inrichtingen in de Argentijnse Republiek die zijn erkend voor invoer in de Gemeenschap van vers vlees van runderen, schapen en eenhoevige landbouwhuisdieren (81/91/EEG)

Beschikking van de Commissie van 30 januari 1981 inzake de lijst van inrichtingen in de Argentijnse Republiek die zijn erkend voor invoer in de Gemeenschap van vers vlees van runderen, schapen en eenhoevige landbouwhuisdieren (81/91/EEG)

1981D0091 — NL — 22.03.2014 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 maart 2014

L 87

104

22.3.2014