Home

Verordening (EEG) n r. 1413/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten

Verordening (EEG) n r. 1413/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot wijziging van Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten

1982R1413 — NL — 01.11.2005 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

VERORDENING (EG) Nr. 865/2004 VAN DE RAAD van 29 april 2004

L 161

97

30.4.2004