Home

Beschikking van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) (93/52/EEG)

Beschikking van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) (93/52/EEG)

1993D0052 — NL — 19.11.2010 — 017.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1992

houdende constatering dat bepaalde Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis)

(93/52/EEG)

(PB L 013, 21.1.1993, p.14)

Gewijzigd bij:


Gewijzigd bij:

A1

C 241

21

29.8.1994

L 001

1

..


Gerectificeerd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1992

houdende constatering dat bepaalde Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis)

(93/52/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (1), en met name op bijlage A, hoofdstuk 1, deel II,

Overwegende dat in het Verenigd Koninkrijk, in Duitsland, in Ierland, in Luxemburg, in België, in Nederland en in bepaalde gebieden van Frankrijk sedert ten minste vijf jaar een aangifteplicht geldt voor brucellose (Br. melitensis); dat er sedert ten minste vijf jaar geen enkel geval officieel is bevestigd en dat vaccinatie er sedert ten minste drie jaar verboden is; dat bijgevolg moet worden geconstateerd dat zij aan de in bijlage A, hoofdstuk 1, deel II, punt 1, onder b), vastgestelde voorwaarden voldoen;

Overwegende dat de hierboven bedoelde Lid-Staten of gebieden zich er bovendien toe verbinden ook de in bijlage A, hoofdstuk 1, deel II, punt 2, vastgestelde bepalingen in acht te nemen; dat de betrokken Lid-Staten en gebieden derhalve als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) moeten worden erkend;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

De in bijlage I, respectievelijk bijlagen I en II genoemde Lid-Staten, respectievelijk gebieden voldoen aan de in bijlage A, hoofdstuk 1, deel II, punt 1, onder b), van Richtlijn 91/68/EEG vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

De in bijlage I, respectievelijk bijlagen I en II genoemde Lid-Staten respectievelijk gebieden worden als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) erkend.

Artikel 2 bis

Voor Oostenrijk, Finland en Zweden vult de Commissie zo nodig de bijlagen I en II aan. De desbetreffende beschikkingen worden vóór de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag aangenomen.

▼B

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

▼M20
BIJLAGE ILidstaten die officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn

ISO-code

Lidstaat

BE

België

CZ

Tsjechië

DK

Denemarken

DE

Duitsland

EE

Estland

IE

Ierland

LV

Letland

LT

Litouwen

LU

Luxemburg

HU

Hongarije

NL

Nederland

AT

Oostenrijk

PL

Polen

RO

Roemenië

SI

Slovenië

SK

Slowakije

FI

Finland

SE

Zweden

UK

Verenigd Koninkrijk

▼M16
BIJLAGE II

▼M20

Regio's van de lidstaten die officieel vrij van brucellose (B. melitensis) zijn

▼M16

In Frankrijk:

de departementen:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Ville de Paris, Vosges, Yonne, Yvelines.

▼M19

In Italië:

—regio Abruzzo: de provincie Pescara,

—de provincie Bolzano,

—regio Friuli-Venezia Giulia,

—regio Lazio: de provincies Latina, Rieti, Roma en Viterbo,

—regio Liguria: de provincie Savona,

—regio Lombardia,

—regio Marche,

—regio Molise,

—regio Piemonte,

—regio Sardegna,

—regio Toscana,

—de provincie Trento,

—regio Umbria,

—regio Veneto.

▼M16

In Portugal:

autonome regio Azoren.

▼M20

In Spanje:

—Autonome Gemeenschap van de Balearen;

—Autonome Gemeenschap van de Canarische Eilanden: de provincies Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas.(1) PB nr. L 46 van 19.2.1991, blz. 19.