Home

Beschikking van de Commissie van 17 februari 1993 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van schapen en geiten (huisdieren) uit derde landen (93/198/EEG)

Beschikking van de Commissie van 17 februari 1993 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van schapen en geiten (huisdieren) uit derde landen (93/198/EEG)

1993D0198 — NL — 01.05.2004 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004

L 73

11

11.3.2004