Home

Verordening (EG) n r. 2211/94 van de Commissie van 12 september 1994 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijprodukten

Verordening (EG) n r. 2211/94 van de Commissie van 12 september 1994 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijprodukten

1994R2211 — NL — 01.01.2003 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij: