Home

Verordening (EG) n r. 613/97 van de Commissie van 8 april 1997 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad wat de voorwaarden voor de toekenning van de compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor de rijsttelers betreft

Verordening (EG) n r. 613/97 van de Commissie van 8 april 1997 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad wat de voorwaarden voor de toekenning van de compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor de rijsttelers betreft

1997R0613 — NL — 31.12.2003 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij: