Home

Beschikking van de Commissie van 15 oktober 1999 tot vaststelling van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3333) (Voor de EER relevante tekst) (1999/710/EG)

Beschikking van de Commissie van 15 oktober 1999 tot vaststelling van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3333) (Voor de EER relevante tekst) (1999/710/EG)

1999D0710 — NL — 22.03.2014 — 011.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 maart 2014

L 87

104

22.3.2014