Home

Verordening (EG) n r. 549/2000 van de Commissie van 14 maart 2000 houdende vaststelling van de interventiecentra voor rijst

Verordening (EG) n r. 549/2000 van de Commissie van 14 maart 2000 houdende vaststelling van de interventiecentra voor rijst

2000R0549 — NL — 01.04.2005 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij: