Home

Besluit van de Raad van 25 juni 2001 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op de nationale militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie (2001/496/GBVB)

Besluit van de Raad van 25 juni 2001 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op de nationale militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie (2001/496/GBVB)

2001D0496 — NL — 28.06.2003 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Besluit van de Raad van 16 juni 2003

L 160

72

28.6.2003