Home

Beschikking van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925) (Voor de EER relevante tekst) (2003/467/EG)

Beschikking van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925) (Voor de EER relevante tekst) (2003/467/EG)

2003D0467 — NL — 28.10.2008 — 016.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2003

houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/467/EG)

(PB L 156, 25.6.2003, p.74)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2003

houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/467/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1226/2002 van de Commissie (2), en met name op bijlage A, deel I, punt 4, bijlage A, deel II, punt 7, en bijlage D, hoofdstuk I, onder E,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 64/432/EEG is bepaald dat lidstaten of delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose kunnen worden erkend ten aanzien van de rundveebeslagen, indien zij aan bepaalde in die richtlijn vastgestelde voorwaarden voldoen.

(2)

Bij Beschikking 1999/467/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/26/EG (4), zijn bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

(3)

Bij Beschikking 1999/466/EG van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/164/EG (6), zijn bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel brucellosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

(4)

Bij Beschikking 1999/465/EG van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/177/EG (8), zijn bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel vrij van enzoötische boviene leukose erkend.

(5)

België heeft voor zijn hele grondgebied en Italië voor de provincies Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco en Sondrio, bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle bij Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden wordt voldaan om het grondgebied van België en de betrokken delen van Italië als officieel tuberculosevrij te erkennen ten aanzien van de rundveebeslagen.

(6)

België heeft voor zijn hele grondgebied en Italië voor het gewest Sardinië en de provincies Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento en Varese, bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle bij Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden wordt voldaan om het grondgebied van België en de betrokken delen van Italië als officieel brucellosevrij te erkennen ten aanzien van de rundveebeslagen.

(7)

Italië heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle bij Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden is voldaan om de provincies Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio en Varese als officieel vrij van enzoötische boviene leukose te erkennen.

(8)

Voor de duidelijkheid moeten de lijsten van de lidstaten en delen van lidstaten die als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose worden erkend ten aanzien van de rundveebeslagen, in een enkel besluit worden vastgesteld. De Beschikkingen 1999/467/EG, 1999/466/EG en 1999/465/EG moeten derhalve worden ingetrokken.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Officieel tuberculosevrije lidstaten en delen van lidstaten

1. De in hoofdstuk 1 van bijlage I opgenomen lidstaten worden als officieel tuberculosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

2. De in hoofdstuk 2 van bijlage I genoemde delen van lidstaten worden als officieel tuberculosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

Artikel 2

Officieel brucellosevrije lidstaten en delen van lidstaten

1. De in hoofdstuk 1 van bijlage II opgenomen lidstaten worden als officieel brucellosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

2. De in hoofdstuk 2 van bijlage II opgenomen delen van lidstaten worden als officieel brucellosevrij erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

Artikel 3

Lidstaten en delen van lidstaten die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose

1. De in hoofdstuk 1 van bijlage III opgenomen lidstaten worden als officieel vrij van enzoötische boviene leukose erkend.

2. De in hoofdstuk 2 van bijlage III opgenomen delen van lidstaten worden als officieel vrij van enzoötische boviene leukose erkend.

Artikel 4

Intrekkingen

De Beschikkingen 1999/465/EG, 1999/466/EG en 1999/467/EG worden ingetrokken.

Artikel 5

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

▼M5

HOOFDSTUK 1Officieel tuberculosevrije lidstaten

ISO-code

Lidstaat

BE

België

CZ

Tsjechië

DK

Denemarken

DE

Duitsland

FR

Frankrijk

LU

Luxemburg

NL

Nederland

AT

Oostenrijk

SK

Slowakije

FI

Finland

SE

Zweden

▼M15

HOOFDSTUK 2

Officieel tuberculosevrije regio's van lidstaten

In Italië:

—regio Abruzzo: de provincie Pescara,

—regio Emilia-Romagna,

—regio Friuli-Venezia Giulia,

—regio Lombardia: de provincies Bergamo, Como, Lecco en Sondrio,

—regio Marche: de provincie Ascoli Piceno,

—regio Piemonte: de provincies Novara, Verbania en Vercelli,

—regio Toscana: de provincies Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia en Siena,

—regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento,

—regio Veneto.

▼B
BIJLAGE II

▼M11

HOOFDSTUK 1Officieel brucellosevrije lidstaten

ISO-code

Lidstaat

BE

België

CZ

Tsjechië

DK

Denemarken

DE

Duitsland

FR

Frankrijk

LU

Luxemburg

NL

Nederland

AT

Oostenrijk

SI

Slovenië

SK

Slowakije

FI

Finland

SE

Zweden

▼M13

HOOFDSTUK 2

Officieel brucellosevrije delen van lidstaten

In Italië:

—regio Abruzzo: de provincie Pescara;

—regio Emilia-Romagna: de provincies Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia en Rimini;

—regio Friuli-Venezia Giulia;

—regio Lazio: de provincie Rieti;

—regio Liguria: de provincies Imperia en Savona;

—regio Lombardia: de provincies Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio en Varese;

—regio Marche: de provincie Ascoli Piceno;

—regio Piemonte: de provincies Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania en Vercelli;

—regio Puglia: de provincie Brindisi;

—regio Sardinia: de provincies Cagliari, Nuoro, Oristano en Sassari;

—regio Toscana;

—regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento;

—regio Umbria: de provincies Perugia en Terni;

—regio Veneto.

▼B
BIJLAGE III

▼M9

HOOFDSTUK 1

Lidstaten die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukoseISO-code

Lidstaat

BE

België

CZ

Tsjechische Republiek

DK

Denemarken

DE

Duitsland

ES

Spanje

FR

Frankrijk

IE

Ierland

CY

Cyprus

LU

Luxemburg

NL

Nederland

AT

Oostenrijk

SI

Slovenië

SK

Slowakije

FI

Finland

SE

Zweden

UK

Verenigd Koninkrijk

▼M10

HOOFDSTUK 2

Delen van lidstaten die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose

In Italië:

—regio Abruzzo: de provincie Pescara

—regio Emilia-Romagna: de provincies Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia en Rimini

—regio Friuli-Venezia Giulia

—regio Lazio: de provincies Frosinone en Rieti

—regio Liguria: de provincies Imperia en Savona

—regio Lombardia: de provincies Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio en Varese

—regio Marche: de provincies Ancona, Ascoli Piceno, Macerata en Pesaro

—regio Molise

—regio Piemonte: de provincies Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania en Vercelli

—regio Sardinia: de provincie Oristano

—regio Toscana: de provincies Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato en Siena

—regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento

—regio Umbria: de provincies Perugia en Terni

—regio Val d'Aosta: de provincie Aosta

—regio Veneto

▼M17

In Polen:

—Województwo DolnośląskiePowiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

—Województwo LubelskiePowiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

—Województwo Kujawsko-pomorskiePowiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

—Województwo ŁódzkiePowiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

—Województwo MałopolskiePowiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

—Województwo MazowieckiePowiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

—Województwo OpolskiePowiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

—Województwo PodkarpackiePowiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

—Województwo PodlaskiePowiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

—Województwo ŚląskiePowiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

—Województwo ŚwiętokrzyskiePowiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

—Województwo Warmińsko-mazurskiePowiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

—Województwo WielkopolskiePowiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.

(2) PB L 179 van 9.7.2002, blz. 13.

(3) PB L 181 van 16.7.1999, blz. 36.

(4) PB L 6 van 11.1.2001, blz. 18.

(5) PB L 181 van 16.7.1999, blz. 34.

(6) PB L 66 van 11.3.2003, blz. 49.

(7) PB L 181 van 16.7.1999, blz. 32.

(8) PB L 70 van 14.3.2003, blz. 50.