Home

Beschikking van de Commissie van 25 november 2003 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4335) (Voor de EER relevante tekst) (2003/828/EG)

Beschikking van de Commissie van 25 november 2003 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4335) (Voor de EER relevante tekst) (2003/828/EG)

2003D0828 — NL — 13.06.2005 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Beschikking van de Commissie van 23 mei 2005

L 130

22

24.5.2005