Home

Verordening (EG) n r. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Verordening (EG) n r. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

2006R1210 — NL — 10.08.2006 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1210/2006 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2006

tot 67e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de RaadDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 31 juli 2006 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Met het oog op de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen dient de verordening onmiddellijk van kracht te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)In de lijst „Natuurlijke personen” wordt de volgende vermelding toegevoegd:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (ook bekend als (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Geboortedatum: 6.8.1962. Geboorteplaats: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationaliteit: Canadees-Sudanees. Paspoort nr.: BC166787 (Canadees paspoort).”.

(2)De vermelding „Monib, Abdul Hakim, Maulavi (vice-minister voor Grensaangelegenheden)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Abdul Hakim Monib. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden. Geboortedatum: tussen 1973 en 1976. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit Afghaans. Overige informatie: heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt.”.

(3)De vermelding „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesië. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999 en vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.”.

(4)De vermelding „Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Farhad Kanabi Ahmad (ook bekend als (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.”.

(5)De vermelding „Mustapha Nasri Ait El Hadi. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis. Nationaliteit: (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui.”.

(6)De vermelding „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A.Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienr: 04643632 afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) veroordeeld tot drie-en-een-half jaar in Italië op 11.12.2002.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenisstraf in Italië.”.

(7)De vermelding „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Engeland, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: (a) E 423362 afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, (b) 0841438 (Paspoort Bosnië en Herzegovina afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) het adres in België is een postbusnummer, (b) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; (c) woonachtig in Dublin, Ierland.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (ook bekend als (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Groot-Brittanië, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnisch. Paspoort nr.: (a) E423362 (Tunesisch paspoort afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), (b) 0841438 (Bosnisch paspoort afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond, (b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland, (c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid.”.

(8)De vermelding „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L 579603 (afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienr: 007-99090. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (ook bekend als (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia.”.

(9)De vermelding „Noureddine Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).”.

(10)De vermelding „Ibn Al-Shaykh Al-Libi” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (ook bekend als Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Geboortedatum: 1963. Overige informatie: gehuwd met Aliya al Adnan (Syrisch onderdaan).”.

(11)De vermelding „Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adres: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009).”.

(12)De vermelding „Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007).”.

(13)De vermelding „Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) in gevangenschap in Tunesië.”.

(14)De vermelding „Riadh Al-Jelassi. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).”.

(15)De vermelding „Faouzi Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004).”.

(16)De vermelding „Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek (Brussel), België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).”.

(17)De vermelding „Lofti Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op14.12.1998, vervallen op 13.12.2003.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003).”.

(18)De vermelding „Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (ook bekend als a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Geboortedatum: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 621570. Nationaal identificatienummer: T/200310.”.

(19)De vermelding „Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboorteplaats: Libië. Geboortedatum: 28 november 1980 (alias (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Geboorteplaats: Gaza. Geboortedatum: 28 november 1980; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Geboorteplaats: Jordanië. Geboortedatum: 28 november 1980; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Geboorteplaats: Palestina. Geboortedatum: 28 november 1980; (d) HAMZA de LIBIËR).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (ook bekend als a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed Abdellah). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: (a) Libië, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Jordanië (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationaliteit: Libisch.”.

(20)De vermelding „Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.”.

(21)De vermelding „Habib Al-Wadhani. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.”.

(22)De vermelding „Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (ook bekend als (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).”.

(23)De vermelding „Nabil Ben Attia. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adres: Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).”.

(24)De vermelding „Lased Ben Heni. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Libië. Overige informatie: op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Al As’ad Ben Hani (ook bekend als a) Lased Ben Heni, b) Mohamed Abu Abda). Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Overige informatie: (a) zaak tegen hem in Duitsland geseponeerd, ►C1 (b) op 11.12.2002 veroordeeld in Italië, (c) professor chemie.”.

(25)De vermelding „Hamadi Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohmed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohmed). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohamed). Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohamed). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).”.

(26)De vermelding „Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Nefza, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. ►C1 Geboorteplaats: Baja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002).”.

(27)De vermelding „Saadi Nassim (ook bekend als Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (ook bekend als Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).”.

(28)De vermelding „Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival of Islamic Heritage Society.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door de volgende:

►C1 Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Al-Libi). Adres: district Ganzour Sayad Mehala Al Far. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: (a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC) en de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) burgerlijke staat: gescheiden (Algerijnse ex-echtgenote Manuba Bukifa).”.(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1189/2006 van de Commissie (PB L 214 van 4.8.2006, blz. 21).