Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 van de Commissie van 26 november 2019 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1956 van de Commissie van 26 november 2019 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

02019D1956 — NL — 22.12.2021 — 005.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1956 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2019

betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzenArtikel 1

De referentienummers van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU opgestelde en in bijlage I bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

▼M3

Het referentienummer van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU opgestelde en in bijlage IA bij dit besluit vermelde geharmoniseerde norm EN 60335-2-24:2010 wordt hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De referentienummers van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU opgestelde en in bijlage IB bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die referentienummers worden geacht te zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie vanaf de in die bijlage vermelde data.

De referentienummers van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU opgestelde en in bijlage IC bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen worden hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die referentienummers worden geacht te zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de in die bijlage vermelde perioden.

▼B

Artikel 2

De referentienummers van de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/35/EU opgestelde en in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen worden met ingang van de in die bijlage vermelde data geschrapt uit het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE INr.

Referentienummer van de norm

1.

EN 60204-1:2018

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen IEC 60204-1:2016 (Gewijzigd)

2.

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

▼M1

2 bis.

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

▼B

3.

EN 60335-2-4:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐4: Bijzondere eisen voor centrifuges IEC 60335-2-4:2008 (Gewijzigd)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

▼M1

3 bis.

EN 60335-2-4:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

▼B

4.

EN 60335-2-15:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen IEC 60335-2-15:2012 (Gewijzigd)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten IEC 60335-2-16:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐28: Bijzondere eisen voor naaimachines IEC 60335-2-28:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐55: Bijzondere eisen voor toestellen voor gebruik ten behoeve van aquariums en tuinvijvers IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐59: Bijzondere eisen voor insectendoders IEC 60335-2-59:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐74: Bijzondere eisen voor dompelaars IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐85: Bijzondere eisen voor kledingpersen IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

▼M3

11 bis.

EN 60335-2-85:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-85: Bijzondere eisen voor kledingpersen

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020

▼B

12.

EN 60335-2-109:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐109: Bijzondere eisen voor toestellen met uv-straling voor behandeling van water IEC 60335-2-109:2010

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-22: Bijzondere eisen voor verlichtingsarmaturen voor noodverlichting IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

▼M2

14 bis.

EN 60598-2-22:2014

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020

▼B

15.

EN 60715:2017

Afmetingen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Genormaliseerde montagerails voor mechanische ondersteuning van schakelinrichtingen, verdeelinrichtingen en onderdelen IEC 60715:2017

16.

EN 60898-1:2019

Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 1: Installatieautomaten voor wisselstroom IEC 60898-1:2015 (Gewijzigd)

17.

EN 60947-2:2017

Laagspanningsschakelaars – Deel 2: Vermogensschakelaars IEC 60947-2:2016

▼M2

17 bis.

EN 60947-2:2017

Laagspanningsschakelaars - Deel 2: Vermogenschakelaars

EN 60947-2:2017/A1:2020

▼M3 —————

▼M3

18 bis.

EN 60947-5-1:2017

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Elektromechanische stuurstroomkringen

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

▼B

19.

EN 60947-5-5:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5‐5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCBs) — Deel 1: Algemene bepalingen IEC 61008-1:2010 (Gewijzigd)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2‐201: Bijzondere eisen voor besturingsapparatuur IEC 61010-2-201:2017

22.

EN IEC 61058-1:2018

Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen IEC 61058-1:2016

23.

EN 61643-11:2012

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 11: Overspannings-beveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten — Gebruikseisen en beproevingsmethoden IEC 61643-11:2011 (Gewijzigd)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 23: Oplaadstation voor elektrische voertuigen op gelijkstroom IEC 61851-23:2014

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Ledlampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50 V — Veiligheidsspecificaties IEC 62560:2011 (Gewijzigd)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Algemene eisen voor beveiligingstoestellen tegen vonkontlading IEC 62606:2013 (Gewijzigd)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik IEC 63024:2017 (Gewijzigd)

▼M1

28.

EN 50620:2017

Elektrische leidingen — Kabels voor het opladen van elektrische voertuigen

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

▼M3

33 bis.

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

▼M1

34.

EN 60335-2-35:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

▼M2 —————

▼M2

44 bis.

EN 60669-1:2018

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02

▼M1

45.

EN 60691:2016

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Toestelbeveiligingsschakelaars

48.

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Laagspanningsschakelaars — Deel 9-1: Actieve vlamboogbeperkende systemen — Vlamboogdovende toestellen

50.

EN IEC 60974-2:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

51.

EN IEC 60974-3:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

52.

EN IEC 60974-5:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

53.

EN IEC 60974-7:2019

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

54.

EN 61347-2-7:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor elektronische voorschakelapparaten met batterij voor noodverlichting

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties

59.

EN 61557-9:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en dergelijke combinatie — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

61.

EN 61643-31:2019

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 31: Eisen en beproevingsmethoden voor foto-elektrische toepassingen

62.

EN IEC 61851-1:2019

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

63.

EN 62026-3:2015

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI’s) — Deel 3: „DeviceNet”

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidspecificaties

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Systemen voor leidingaanleg — Bevestigingsbandjes voor leidingen in elektrische installaties

▼M2

66.

EN 60335-2-78:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues voor gebruik in de open lucht

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

67.

EN 60335-2-82:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende machines

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

68.

EN 60335-2-105:2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

EN 60335-2-105:2005/A2:2020

69.

EN 60570:2003

Elektrische lichtrailsystemen

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

70.

EN IEC 60947-5-2:2020

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

71.

EN IEC 60974-1:2018

Uitrusting voor booglassen — Deel 1: Energiebronnen voor lassen

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

72.

EN 61010-1:2010

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

▼M3

73.

EN IEC 61010-2-010:2020

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen

74.

EN IEC 61010-2-081:2020

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatische en semi-automatische laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden

75.

EN IEC 61293:2020

Markering van elektrische apparatuur met de nominale waarden betreffende de elektrische voeding — Veiligheidseisen

76.

EN 60335-2-27:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-27: Bijzondere eisen voor huidbestralingstoestellen met ultraviolette en infraroodstraling

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

77.

EN 60335-2-3:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

78.

EN 60335-2-30:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

79.

EN 60335-2-6:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

EN 60335-2-6:2015/A1:2020
BIJLAGE IAReferentienummer van de norm

EN 60335-2-24:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, (room)ijsapparaten en ijsmakers

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Opmerking: Wat het vermoeden van conformiteit met de in artikel 3 van Richtlijn 2014/35/EU bedoelde en in bijlage I bij die richtlijn vastgestelde overeenkomstige veiligheidsdoeleinden betreft:

a) de tekst „een oppervlak dat groter is dan 75 cm2” in punt 30.2 moet worden gelezen als „een totaaloppervlak dat groter is dan 75 cm2 (75 cm2 wordt beschouwd als de som van alle gaten aan de achterzijde van een toestel)”;

b) de tekst „een oppervlak dat niet groter is dan 75 cm2” in punt 30.2.101 moet worden gelezen als “een totaaloppervlak dat niet groter is dan 75 cm2 (75 cm2 wordt beschouwd als de som van alle gaten aan de achterzijde van een toestel).
BIJLAGE IBNr.

Referentienummer van de norm

Van

01.

HD 597 S1:1992

Koppelcondensatoren en capacitieve spanningsdelers

HD 597 S1:1992/AC:1992

15 juni 2018

02.

EN 50288-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 1: Algemene specificatie

14 september 2018

03.

EN 50288-2-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-1: Sectie specificatie voor afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

04.

EN 50288-2-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 Mhz tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

14 september 2018

05.

EN 50288-3-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

06.

EN 50288-3-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

14 september 2018

07.

EN 50288-4-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-1: Sectie specificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

08.

EN 50288-4-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Werkplek- en schakelkabels

14 september 2018

09.

EN 50288-5-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 5-1: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

10.

EN 50288-5-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 5-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

11.

EN 50288-6-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

14 september 2018

12.

EN 50288-6-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Werkplek- en schakelkabels

14 september 2018

13.

EN 50288-10-2:2015

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 10-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen

14 september 2018

14.

EN 50288-11-2:2015

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 11-2: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen

14 september 2018

15.

EN 60051-1:1998

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 1: Definities en algemene eisen voor alle delen

15 juni 2018

16.

EN 60127-3:1996

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 3: Subminiatuur(smelt)patronen

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

15 juni 2018

17.

EN 60664-1:2007

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen

15 juni 2018

18.

EN 60664-4:2006

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 4: Overweging aangaande hoogfrequente spanning

EN 60664-4:2006/AC:2006

15 juni 2018

19.

EN 60695-2-10:2013

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-10: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadtoestellen en algemene beproevingsprocedure

15 juni 2018

20.

EN 60695-2-11:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-11: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)

15 juni 2018

21.

EN 60695-10-2:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-2: Abnormale hitte — Kogeldrukproefmethode

15 juni 2018

22.

EN 60695-10-3:2002

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-3: Abnormale hitte — Vervormingsproef n.a.v. het vrijkomen van spanningen in het materiaal na spuitgieten

15 juni 2018

23.

EN 60695-11-2:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-2: Beproevingsvlammen — 1 kW nominale vlam/gasluchtmengsel: Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn

15 juni 2018

24.

EN 60695-11-3:2012

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-3: Beproevingsvlammen — 500 W vlammen — Apparatuur en beproevingsmethoden ten behoeve van goedkeuring

15 juni 2018

25.

EN 60695-11-4:2011

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-4: Beproevingsvlammen — Apparatuur en beproevingsmethoden ten behoeve van goedkeuring

15 juni 2018

26.

EN 60695-11-5:2005

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-5: Beproevingsvlammen — Naaldvlambeproevingsmethode — Apparatuur, beproevingsopstelling en richtlijn

15 juni 2018

27.

EN 60695-11-10:2013

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-10: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

15 juni 2018

28.

EN 60695-11-20:2015

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-20: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethode voor 500 W-vlammen

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

15 juni 2018

29.

EN 61010-2-061:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische automatisering en ionisering voor laboratoriumgebruik

14 september 2018

30.

EN 61010-2-091:2012

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-091: Bijzondere eisen voor kasten met röntgensystemen

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

15 juni 2018

31.

EN 61230:2008

Onder spanning werken — Draagbare toestellen voor aarding of aarding en kortsluiting

14 september 2018

32.

EN 61557-8:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 8: Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels

15 juni 2018

33.

EN 61557-15:2014

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 15: Functionele veiligheidseisen voor toestellen voor isolatiebewaking in IT-stelsels en materieel voor plaatsbepaling van isolatiefouten in IT-stelsels

15 juni 2018

34.

EN 61557-16:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 16: Apparatuur voor het testen van veiligheidsmaatregelen van elektrische apparatuur en/of medische elektrische apparatuur

15 juni 2018

35.

EN 62026-7:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI’s) — Deel 7: CompoNet

14 september 2018

36.

EN 60664-3:2003

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 3: Gebruik van coating, inbranden of spuitgieten voor bescherming tegen verontreiniging

EN 60664-3:2003/A1:2010

15 juni 2018

37.

EN 60664-1:2007

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen

14 september 2018

38.

EN ISO 11252:2013

Lasers en laserapparatuur — Lasertoestel — Minimumeisen voor documentatie (ISO 11252:2013)

15 juni 2018
BIJLAGE ICNr.

Referentienummer van de norm

Van

Tot en met

1.

EN 61010-2-081:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatische en semi-automatische laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden

15 juni 2018

22 december 2022

2.

EN 60335-2-3:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers

14 september 2018

22 december 2022

▼B
BIJLAGE IINr.

Referentienummer van de norm

Datum van schrapping

1.

EN 50557:2011

Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

27 mei 2021

2.

EN 60204-1:2006

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen IEC 60204-1:2005 (Gewijzigd)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 mei 2021

3.

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 mei 2021

4.

EN 60335-2-4:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐4: Bijzondere eisen voor centrifuges IEC 60335-2-4:2008 (Gewijzigd)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 mei 2021

5.

EN 60335-2-15:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 mei 2021

6.

EN 60335-2-16:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten IEC 60335-2-16:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 mei 2021

7.

EN 60335-2-28:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐28: Bijzondere eisen voor naaimachines IEC 60335-2-28:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 mei 2021

8.

EN 60335-2-29:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 mei 2021

9.

EN 60335-2-55:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐55: Bijzondere eisen voor toestellen voor gebruik ten behoeve van aquariums en tuinvijvers IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 mei 2021

10.

EN 60335-2-59:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐59: Bijzondere eisen voor insectendoders IEC 60335-2-59:2002 (Gewijzigd)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 mei 2021

11.

EN 60335-2-74:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐74: Bijzondere eisen voor dompelaars IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 mei 2021

12.

EN 60335-2-85:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐85: Bijzondere eisen voor kledingpersen IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 mei 2021

13.

EN 60335-2-109:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2‐109: Bijzondere eisen voor toestellen met uv-straling voor behandeling van water

60335-2-109:2010

27 mei 2021

14.

EN 60529:1991

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering) IEC 60529:1989

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 mei 2020

15.

EN 60598-2-22:2014

Verlichtingsarmaturen — Deel 2‐22: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting IEC 60598-2-22:2014

EN 60598-2-22/AC:2015

27 mei 2020

16.

EN 62560:2012

Ledlampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50 V — Veiligheidsspecificaties IEC 62560:2011 (Gewijzigd)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 mei 2021

17.

EN 60715:2001

Afmetingen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Genormaliseerde montagerails voor mechanische ondersteuning van elektrische apparatuur in schakelaars IEC 60715:1981 + A1:1995

27 mei 2021

18.

EN 60898-1:2003

Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 1: Installatieautomaten voor wisselstroom IEC 60898-1:2002 (Gewijzigd)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 mei 2021

19.

EN 60947-2:2006

Laagspanningsschakelaars – Deel 2: Vermogensschakelaars IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 mei 2021

20.

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5‐1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Elektromechanische stuurstroomkringen IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 mei 2021

21.

EN 60947-5-5:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5‐5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 mei 2021

22.

EN 61008-1:2012

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCBs) — Deel 1: Algemene bepalingen IEC 61008-1:2010 (Gewijzigd)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 mei 2021

23.

EN 61010-2-201:2013

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2‐201: Bijzondere eisen voor besturingsapparatuur IEC 61010-2-201:2013

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 mei 2021

24.

EN 61058-1:2002

Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen IEC 61058-1:2000 (Gewijzigd) + A1:2001

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 mei 2021

25.

EN 61643-11:2012

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 11: Overspannings-beveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten — Gebruikseisen en beproevingsmethoden IEC 61643-11:2011 (Gewijzigd)

27 mei 2021

26.

EN 61851-23:2014

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 23: Oplaadstation voor elektrische voertuigen op gelijkstroom IEC 61851-23:2014

27 mei 2020

27.

EN 62560:2012

Ledlampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50 V — Veiligheidsspecificaties IEC 62560:2011 (Gewijzigd)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 mei 2021

28.

EN 62606:2013

Algemene eisen voor beveiligingstoestellen tegen vonkontlading IEC 62606:2013 (Gewijzigd)

27 mei 2021

▼M1

29.

EN 60335-2-5:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

3 februari 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 februari 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-12:

Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 februari 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 februari 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

3 februari 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

3 februari 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 februari 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 februari 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 februari 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 februari 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 februari 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 februari 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 februari 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 februari 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid —Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 februari 2022

44.

EN 60669-1:2018

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2021

45.

EN 60691:2003

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 februari 2022

46.

EN 60728-11:2010

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

3 februari 2022

47.

EN 60934:2001

Toestelbeveiligingsschakelaars

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 februari 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

3 februari 2022

49.

EN 60974-2:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

3 februari 2022

50.

EN 60974-3:2014

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

3 februari 2022

51.

EN 60974-5:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

3 februari 2022

52.

EN 60974-7:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

3 februari 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor elektronische voorschakelapparaten met batterij voor noodverlichting

3 februari 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 februari 2022

55.

EN 61386-1:2008

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2022

56.

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

3 februari 2021

57.

EN 61535:2009

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties

EN 61535:2009/A1:2013

3 februari 2022

58.

EN 61557-9:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c en 1 500 V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

3 februari 2021

59.

EN 61558-1:2005

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 februari 2022

60.

EN 61851-1:2011

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

3 februari 2022

61.

EN 62026-3:2015

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI’s) — Deel 3: „DeviceNet”

3 februari 2021

62.

EN 62035:2014

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidspecificaties

3 februari 2022

63.

EN 62275:2015

Systemen voor leidingaanleg — Bevestigingsbandjes voor leidingen in elektrische installaties

3 februari 2022

▼M3

64.

EN 50178:1997

Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties

22 december 2021

▼M2

65.

EN 60335-2-78:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues voor gebruik in de open lucht

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

30 mei 2022

66.

EN 60335-2-82:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende machines

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

30 mei 2022

67.

EN 60335-2-105:2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

30 mei 2022

68.

EN 60570:2003

Elektrische lichtrailsystemen

EN 60570:2003/A1:2018

30 mei 2022

69.

EN 60947-5-2:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

30 mei 2022

70.

EN 60974-1:2012

Uitrusting voor booglassen — Deel 1: Energiebronnen voor lassen

30 mei 2022

71.

EN 61010-1:2010

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

30 mei 2022

▼M3

72.

EN 61010-2-010:2014

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen

22 december 2022

73.

EN 61293:1994

Markering van elektrische apparatuur met de nominale waarden betreffende de elektrische voeding — Veiligheidseisen

22 december 2022

74.

EN 60335-2-27:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-27: Bijzondere eisen voor huidbestralingstoestellen met ultraviolette en infraroodstraling

22 december 2022

75.

EN 60335-2-30:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

22 december 2022

76.

EN 60335-2-6:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen

22 december 2022