Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK V: BIJZONDERE BEPALINGEN, PARAGRAAF 22

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK V: BIJZONDERE BEPALINGEN, PARAGRAAF 22

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK V: BIJZONDERE BEPALINGEN, PARAGRAAF 22


++++

§ 22

Onverminderd het aflopen van de overgangsperiode wordt het handelsverkeer met betrekking tot kolen en staal tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Sovjet-Russische bezettingszone , voor zover het de Bondsrepubliek betreft , door haar regering in overeenstemming met de Hoge Autoriteit geregeld .