Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, MAATREGELEN VAN ONDERZOEK

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, MAATREGELEN VAN ONDERZOEK

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, MAATREGELEN VAN ONDERZOEK


++++

Artikel 24

Het Hof kan partijen , haar vertegenwoordigers of gemachtigden , alsmede de regeringen van de deelnemende staten verzoeken alle bewijsstukken over te leggen en alle inlichtingen te verstrekken , welke het wenselijk acht . Ingeval dit geweigerd wordt , neemt het Hof hiervan akte .