Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, INTERPRETATIE

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, INTERPRETATIE

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, TITEL III: PROCEDURE, INTERPRETATIE


++++

Artikel 37

Ingeval zich moeilijkheden voordoen over de betekenis en de draagwijdte van een vonnis , is het Hof bevoegd , op verzoek van een der partijen of van een Instelling van de Gemeenschap die bewijst dat zij hierbij belang heeft , een uitlegging van het vonnis te geven .