Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), TWEEDE TITEL - BEPALINGEN TER BEVORDERING VAN DE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE, HOOFDSTUK II: VERSPREIDING VAN KENNIS, AFDELING II: ANDERE KENNIS, C) LICENTIE VERLENING BIJ WEGE VAN ARBITRAGE OF AMBTSHALVE, ARTIKEL 23

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), TWEEDE TITEL - BEPALINGEN TER BEVORDERING VAN DE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE, HOOFDSTUK II: VERSPREIDING VAN KENNIS, AFDELING II: ANDERE KENNIS, C) LICENTIE VERLENING BIJ WEGE VAN ARBITRAGE OF AMBTSHALVE, ARTIKEL 23

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), TWEEDE TITEL - BEPALINGEN TER BEVORDERING VAN DE VOORUITGANG OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE, HOOFDSTUK II: VERSPREIDING VAN KENNIS, AFDELING II: ANDERE KENNIS, C) LICENTIE VERLENING BIJ WEGE VAN ARBITRAGE OF AMBTSHALVE, ARTIKEL 23


Artikel 23

De beslissingen van de Arbitrage-Commissie of van de bevoegde nationale instanties kunnen, wat de licentievoorwaarden betreft, na één jaar worden herzien, voor zover nieuwe feiten dit rechtvaardigen.

De herziening dient te geschieden door de instantie waarvan de beslissing uitgaat.