Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING II: DE RAAD, ARTIKEL 119

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING II: DE RAAD, ARTIKEL 119

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING II: DE RAAD, ARTIKEL 119


Artikel 119

Wanneer op grond van dit Verdrag een besluit van de Raad wordt genomen op voorstel van de Commissie, kan de Raad slechts met eenparigheid van stemmen een besluit nemen dat van dit voorstel afwijkt.

Zolang de Raad geen besluit heeft genomen, kan de Commissie haar oorspronkelijk voorstel wijzigen, met name ingeval het Europese Parlement omtrent dit voorstel is geraadpleegd.