Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP # INHOUDSOPGAVE

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP # INHOUDSOPGAVE

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - INHOUDSOPGAVE


++++

PREAMBULE

EERSTE DEEL : DE BEGINSELEN

TWEEDE DEEL : DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP

TITEL I : HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN

HOOFDSTUK 1 : DE DOUANE-UNIE

EERSTE AFDELING : AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN TUSSEN DE LID-STATEN

TWEEDE AFDELING : VASTSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF

HOOFDSTUK 2 : AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN

TITEL II : DE LANDBOUW

TITEL III : HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN , DIENSTEN EN KAPITAAL

HOOFDSTUK 1 : DE WERKNEMERS

HOOFDSTUK 2 : HET RECHT VAN VESTIGING

HOOFDSTUK 3 : DE DIENSTEN

HOOFDSTUK 4 : HET KAPITAAL

TITEL IV : HET VERVOER

DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP

TITEL I : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

HOOFDSTUK 1 : REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING

EERSTE AFDELING : REGELS VOOR DE ONDERNEMINGEN

TWEEDE AFDELING : DUMPING

DERDE AFDELING : STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

HOOFDSTUK 2 : BEPALINGEN BETREFFENDE DE BELASTINGEN

HOOFDSTUK 3 : DE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN

TITEL II : HET ECONOMISCH BELEID

HOOFDSTUK 1 : DE CONJUNCTUURPOLITIEK

HOOFDSTUK 2 : DE BETALINGSBALANS

HOOFDSTUK 3 : DE HANDELSPOLITIEK

TITEL III : SOCIALE POLITIEK

HOOFDSTUK 1 : SOCIALE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 2 : HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

TITEL IV : DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

VIERDE DEEL : DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

VIJFDE DEEL : DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN

EERSTE AFDELING : DE VERGADERING

TWEEDE AFDELING : DE RAAD

DERDE AFDELING : DE COMMISSIE

VIERDE AFDELING : HET HOF VAN JUSTITIE

HOOFDSTUK 2 : BEPALINGEN WELKE VERSCHEIDENE INSTELLINGEN GEMEEN HEBBEN

HOOFDSTUK 3 : HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

TITEL II : FINANCIELE BEPALINGEN

ZESDE DEEL : ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN

SLOTBEPALINGEN

BIJLAGEN

BIJLAGE I : LIJSTEN A TOT EN MET G BEDOELD IN DE ARTIKELEN 19 EN 20 VAN HET VERDRAG

BIJLAGE II : LIJST GENOEMD IN ARTIKEL 38 VAN HET VERDRAG

BIJLAGE III : LIJST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES GENOEMD IN ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG

BIJLAGE IV : LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE WAAROP TOEPASSELIJK ZIJN DE BEPALINGEN VAN HET VIERDE DEEL VAN HET VERDRAG