Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 55

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 55

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 55


++++

DE BEPALINGEN VAN DIT HOOFDSTUK ZIJN , WAT DE BETROKKEN LID-STAAT BETREFT , NIET VAN TOEPASSING OP DE WERKZAAMHEDEN TER UITOEFENING VAN HET OPENBAAR GEZAG IN DEZE STAAT , ZELFS INDIEN DEZE SLECHTS VOOR EEN BEPAALDE GELEGENHEID GESCHIEDEN .

DE RAAD KAN MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE BESLUITEN DAT DE BEPALINGEN VAN DIT HOOFDSTUK OP BEPAALDE WERKZAAMHEDEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN .