Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL IV - HET VERVOER, ARTIKEL 84

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL IV - HET VERVOER, ARTIKEL 84

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL IV - HET VERVOER, ARTIKEL 84


++++

( 1 ) DE BEPALINGEN VAN DEZE TITEL ZIJN VAN TOEPASSING OP HET VERVOER PER SPOOR , OVER DE WEG EN OVER DE BINNENWATEREN .

( 2 ) DE RAAD KAN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN BESLUITEN OF , IN HOEVERRE EN VOLGENS WELKE PROCEDURE PASSENDE BEPALINGEN VOOR DE ZEEVAART EN DE LUCHTVAART ZULLEN KUNNEN WORDEN GENOMEN .