Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VIJFDE DEEL - DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN, EERSTE AFDELING: DE VERGADERING, ARTIKEL 140

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VIJFDE DEEL - DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN, EERSTE AFDELING: DE VERGADERING, ARTIKEL 140

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VIJFDE DEEL - DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN, EERSTE AFDELING: DE VERGADERING, ARTIKEL 140


++++

Artikel 140

Het Europese Parlement kiest uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau .

De leden van de Commissie kunnen alle vergaderingen bijwonen en worden op hun verzoek in naam van de Commissie gehoord .

De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de haar door het Europese Parlement of door de leden daarvan gestelde vragen .

De Raad wordt door het Europese Parlement gehoord volgens de bepalingen , welke hij in zijn reglement van orde vaststelt .