Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, SLOTAKTE, VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE ONAFHANKELIJKE LANDEN BEHORENDE TOT HET GEBIED VAN DE FRANSE FRANK, MET DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, SLOTAKTE, VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE ONAFHANKELIJKE LANDEN BEHORENDE TOT HET GEBIED VAN DE FRANSE FRANK, MET DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, SLOTAKTE, VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE ONAFHANKELIJKE LANDEN BEHORENDE TOT HET GEBIED VAN DE FRANSE FRANK, MET DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP


++++

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIE , VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , VAN DE FRANSE REPUBLIEK , VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ,

GELET OP DE AKKOORDEN EN OVEREENKOMSTEN VAN ECONOMISCHE , FINANCIELE EN MONETAIRE AARD , GESLOTEN TUSSEN FRANKRIJK EN DE ANDERE ONAFHANKELIJKE LANDEN BEHORENDE TOT HET GEBIED VAN DE FRANSE FRANK ,

VERLANGENDE , DE TRADITIONELE HANDELSSTROMEN TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DIE ONAFHANKELIJKE LANDEN TE HANDHAVEN EN TE VERSTERKEN EN TOT DE ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING VAN DEZE LANDEN BIJ TE DRAGEN ,

VERKLAREN ZICH BEREID , ZODRA HET VERDRAG IN WERKING IS GETREDEN , AAN DIE LANDEN VOOR TE STELLEN , ONDERHANDELINGEN TE OPENEN , WELKE HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN TOT ECONOMISCHE ASSOCIATIE MET DE GEMEENSCHAP BEOGEN .