Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TOEPASSINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE MET DE GEMEENSCHAP, ARTIKEL 14

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TOEPASSINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE MET DE GEMEENSCHAP, ARTIKEL 14

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TOEPASSINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE MET DE GEMEENSCHAP, ARTIKEL 14


++++

Artikel 14

Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze Overeenkomst en totdat de bepalingen inzake de associatie voor een nieuwe periode zijn vastgesteld , blijven , ten aanzien van de produkten van oorsprong uit de landen en gebieden , de invoercontingenten in de landen en gebieden enerzijds en in de Lid-Staten anderzijds gehandhaafd op het voor het vijfde jaar vastgestelde peil . De regeling van het recht van vestiging zoals die aan het einde van het vijfde jaar bestaat , wordt eveneens gehandhaafd .