Home

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK II: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 9

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK II: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 9

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK II: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 9

Publicatieblad Nr. L 152 van 13/07/1967 blz. 0005


++++

ER WORDT EEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN INGESTELD , HIERNA GENOEMD DE COMMISSIE . DEZE COMMISSIE TREEDT IN DE PLAATS VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE .

ZIJ OEFENT DE AAN DEZE INSTELLINGEN VERLEENDE ALGEMENE EN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN UIT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING ONDERSCHEIDENLIJK VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE , ALSMEDE VAN DIT VERDRAG .