Home

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK I: EINGEDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 1

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK I: EINGEDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 1

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK I: EINGEDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 1

Publicatieblad Nr. L 152 van 13/07/1967 blz. 0013


++++

DE GEBOUWEN EN TERREINEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN ZIJN ONSCHENDBAAR . ZIJ ZIJN VRIJGESTELD VAN HUISZOEKING , VORDERING , VERBEURDVERKLARING OF ONTEIGENING . DE EIGENDOMMEN EN BEZITTINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN KUNNEN ZONDER TOESTEMMING VAN HET HOF VAN JUSTITIE NIET WORDEN GETROFFEN DOOR ENIGE DWANGMAATREGEL VAN BESTUURSRECHTELIJKE OF GERECHTELIJKE AARD .