Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 9 SUIKER, ARTIKEL 81

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 9 SUIKER, ARTIKEL 81

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 9 SUIKER, ARTIKEL 81

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0031


++++

ARTIKEL 81

IN DE SECTOR SUIKER ZIJN DE ARTIKELEN 51 EN 52 VAN TOEPASSING OP DE AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJS VOOR WITTE SUIKER , OP DE INTERVENTIEPRIJS VOOR RUWE SUIKER EN OP DE MINIMUMPRIJS VAN SUIKERBIETEN .