Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN INZAKE DE VISSERIJ, AFDELING 2 VISSERIJREGELING, ARTIKEL 103

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN INZAKE DE VISSERIJ, AFDELING 2 VISSERIJREGELING, ARTIKEL 103

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL II LANDBOUW, HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN INZAKE DE VISSERIJ, AFDELING 2 VISSERIJREGELING, ARTIKEL 103

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0035


++++

ARTIKEL 103

V))R 31 DECEMBER 1982 , BRENGT DE COMMISSIE BIJ DE RAAD VERSLAG UIT OVER DE ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING VAN DE KUSTGEBIEDEN DER LID-STATEN EN OVER DE VISSTAND . AAN DE HAND VAN DIT VERSLAG EN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID , BESTUDEERT DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , DE BEPALINGEN DIE ZOUDEN KUNNEN VOLGEN OP DE AFWIJKINGEN DIE GELDEN TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 .