Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE, ARTIKEL 118

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE, ARTIKEL 118

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE, ARTIKEL 118

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0039


++++

ARTIKEL 118

HET BEPAALDE IN HET DERDE DEEL VAN PROTOCOL NR . 22 BETREFFENDE DE BETREKKINGEN TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE GEASSOCIEERDE AFRIKAANSE STATEN EN MADAGASKAR , EN DE ONAFHANKELIJKE ONTWIKKELINGSLANDEN VAN HET GEMENEBEST GELEGEN IN AFRIKA , IN DE INDISCHE OCEAAN , IN DE STILLE OCEAAN EN IN HET CARIBISCHE GEBIED , IS VAN TOEPASSING ZOWEL OP DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE BEDOELD IN ARTIKEL 117 ALS OP DE NIET-EUROPESE LANDEN EN GEBIEDEN DIE BIJZONDERE BETREKKINGEN ONDERHOUDEN MET DE OORSPRONKELIJKE LID-STATEN .