Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE V LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 107 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, D. DIVERSEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE V LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 107 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, D. DIVERSEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE V LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 107 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, D. DIVERSEN

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0137


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2513/69 VAN DE RAAD VAN 9 DECEMBER 1969

PB NR . L 318/6 VAN 18 DECEMBER 1969

TOT DE DATUM WAAROP DE IN ARTIKEL 115 VAN DE AKTE VAN TOETREDING VASTGESTELDE REGELING AFLOOPT HEEFT HET VERENIGD KONINKRIJK DE BEVOEGDHEID OM VOOR POMPELMOEZEN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TE HANDHAVEN WELKE OP 1 JANUARI 1972 WERDEN TOEGEPAST .