Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE VII LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 133 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, III. VERVOER

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE VII LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 133 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, III. VERVOER

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE VII LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 133 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, III. VERVOER

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0138


++++

1 . VERORDENING ( EEG ) NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969

PB NR . L 77/69 VAN 29 MAART 1969

DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING OP HET NATIONALE VERVOER IN DE NIEUWE LID-STATEN WORDT UITGESTELD TOT

1 JANUARI 1976 VOOR DENEMARKEN

1 JANUARI 1976 VOOR IERLAND

1 JANUARI 1976 VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK .

2 . VERORDENING ( EEG ) NR . 1191/69 VAN DE RAAD VAN 26 JUNI 1969

PB NR . L 156/1 VAN 28 JUNI 1969

HET RECHT OP COMPENSATIE , BEDOELD IN ARTIKEL 6 , LID 3 , TWEEDE ALINEA , EN IN ARTIKEL 9 , LID 2 , EERSTE ALINEA , WORDT IN IERLAND EN IN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN KRACHT MET INGANG VAN 1 JANUARI 1974 .

3 . VERORDENING ( EEG ) NR . 1107/70 VAN DE RAAD VAN 4 JUNI 1970

PB NR . L 130/1 VAN 15 JUNI 1970

VOOR WAT IERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK BETREFT , WORDEN DE IN ARTIKEL 5 , LID 2 , BEDOELDE STEUNMAATREGELEN BEGIN 1974 AAN DE COMMISSIE MEDEGEDEELD .

4 . VERORDENING ( EEG ) NR . 1463/70 VAN DE RAAD VAN 20 JULI 1970

PB NR . L 164/1 VAN 27 JULI 1970

TEN AANZIEN VAN DENEMARKEN , IERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK GELDEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1976 IDENTIEKE BEPALINGEN ALS DIE VAN ARTIKEL 4 , LID 1 .

5 . BESCHIKKING NR . 70/108/EEG VAN DE RAAD VAN 27 JANUARI 1970

PB NR . L 23/24 VAN 30 JANUARI 1970

TEN AANZIEN VAN DENEMARKEN GELDEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1974 IDENTIEKE BEPALINGEN ALS DIE VAN ARTIKEL 1 , LID 5 .