Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, X. LEVENSMIDDELEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, X. LEVENSMIDDELEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, X. LEVENSMIDDELEN

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0158


++++

1 . RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 23 OKTOBER 1962

PB NR . 115/2645 VAN 11 NOVEMBER 1962

GEWIJZIGD BIJ :

_ RICHTLIJN NR . 65/469/EEG VAN DE RAAD VAN 25 OKTOBER 1965

PB NR . 178/2793 VAN 26 OKTOBER 1965

_ RICHTLIJN NR . 67/653/EEG VAN DE RAAD VAN 24 OKTOBER 1967

PB NR . 263/4 VAN 30 OKTOBER 1967

_ RICHTLIJN NR . 68/419/EEG VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1968

PB NR . L 309/24 VAN 24 DECEMBER 1968

_ RICHTLIJN NR . 70/358/EEG VAN DE RAAD VAN 13 JULI 1970

PB NR . L 157/36 VAN 18 JULI 1970

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JULI 1973

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

2 . RICHTLIJN NR . 64/54/EEG VAN DE RAAD VAN 5 NOVEMBER 1963

PB NR . 12/161 VAN 27 JANUARI 1964

GEWIJZIGD BIJ :

_ RICHTLIJN NR . 67/427/EEG VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1967

PB NR . 148/1 VAN 11 JULI 1967

_ RICHTLIJN NR . 68/420/EEG VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1968

PB NR . L 309/25 VAN 24 DECEMBER 1968

_ RICHTLIJN NR . 70/359/EEG VAN DE RAAD VAN 13 JULI 1970

PB NR . L 157/38 VAN 18 JULI 1970

_ RICHTLIJN NR . 71/160/EEG VAN DE RAAD VAN 30 MAART 1971

PB NR . L 87/12 VAN 17 APRIL 1971

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JULI 1973

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

3 . RICHTLIJN NR . 65/66/EEG VAN DE RAAD VAN 26 JANUARI 1965

PB NR . 22/22 VAN 9 FEBRUARI 1965

GEWIJZIGD BIJ :

_ RICHTLIJN NR . 67/428/EEG VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1967

PB NR . 148/10 VAN 11 JULI 1967

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JULI 1973

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

4 . RICHTLIJN NR . 67/427/EEG VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1967

PB NR . 148/1 VAN 11 JULI 1967

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JULI 1973

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

5 . RICHTLIJN NR . 70/357/EEG VAN DE RAAD VAN 13 JULI 1970

PB NR . L 157/31 VAN 18 JULI 1970

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JULI 1973

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973