Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, VII. HANDELSPOLITIEK

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, VII. HANDELSPOLITIEK

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, 2. BIJLAGEN, BIJLAGE XI LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 152 VAN DE AKTE VAN TOETREDING, VII. HANDELSPOLITIEK

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0156


++++

1 . RICHTLIJN NR . 70/509/EEG VAN DE RAAD VAN 27 OKTOBER 1970

PB NR . L 254/1 VAN 23 NOVEMBER 1970

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JANUARI 1974

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

2 . RICHTLIJN NR . 70/510/EEG VAN DE RAAD VAN 27 OKTOBER 1970

PB NR . L 254/26 VAN 23 NOVEMBER 1970

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JANUARI 1974

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JULI 1973

3 . RICHTLIJN NR . 71/86/EEG VAN DE RAAD VAN 1 FEBRUARI 1971

PB NR . L 36/44 VAN 13 FEBRUARI 1971

DENEMARKEN : 1 JULI 1973

IERLAND : 1 JANUARI 1975

NOORWEGEN : 1 JULI 1973

VERENIGD KONINKRIJK : 1 JANUARI 1975