Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, PROTOCOL NR. 24 BETREFFENDE DE DEELNEMING VAN DE NIEUWE LID-STATEN AAN HET VERMOGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, PROTOCOL NR. 24 BETREFFENDE DE DEELNEMING VAN DE NIEUWE LID-STATEN AAN HET VERMOGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, PROTOCOL NR. 24 BETREFFENDE DE DEELNEMING VAN DE NIEUWE LID-STATEN AAN HET VERMOGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0178


++++

DE BIJDRAGEN VAN DE NIEUWE LID-STATEN AAN HET VERMOGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ZIJN ALS VOLGT VASTGESTELD :

VERENIGD KONINKRIJK 57 000 000 REKENEENHEDEN

NOORWEGEN 1 162 500 REKENEENHEDEN

DENEMARKEN 635 500 REKENEENHEDEN

IERLAND 77 500 REKENEENHEDEN

DEZE BIJDRAGEN WORDEN VANAF DE TOETREDING GESTORT IN DRIE JAARLIJKS GELIJKE GEDEELTEN .

ELK VAN DEZE GEDEELTEN WORDT IN VRIJ CONVERTEERBARE NATIONALE VALUTA VAN ELK DER NIEUWE LID-STATEN GESTORT .