Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 2 OLIEN EN VETTEN, ARTIKEL 82

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 2 OLIEN EN VETTEN, ARTIKEL 82

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 2 OLIEN EN VETTEN, ARTIKEL 82

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0082


++++

Artikel 82

De Helleense Republiek kan volgens nader te bepalen regels tot en met 31 december 1983 de controleregeling bij de invoer van oliehoudende zaden en van plantaardige oliën en vetten toepassen die zij op 1 januari 1979 toepaste .

Afdeling 3

Melk en zuivelprodukten