Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 11 GRANEN, ARTIKEL 98

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 11 GRANEN, ARTIKEL 98

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL IV LANDBOUW, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN, AFDELING 11 GRANEN, ARTIKEL 98

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0039


++++

Artikel 98

Het bepaalde in artikel 68 is van toepassing op de steun voor durum tarwe als bedoeld in artikel 10 van Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 .

Afdeling 12

Varkensvlees