Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V BUITENLANDSE BETREKKINGEN, HOOFDSTUK 2 OVEREENKOMSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN MET BEPAALDE DERDE LANDEN, ARTIKEL 119

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V BUITENLANDSE BETREKKINGEN, HOOFDSTUK 2 OVEREENKOMSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN MET BEPAALDE DERDE LANDEN, ARTIKEL 119

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V BUITENLANDSE BETREKKINGEN, HOOFDSTUK 2 OVEREENKOMSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN MET BEPAALDE DERDE LANDEN, ARTIKEL 119

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0045


++++

Artikel 119

Indien de in artikel 118 , lid 1 , genoemde protocollen , om redenen buiten de wil van de Gemeenschap of van de Helleense Republiek , op 1 januari 1981 niet zijn gesloten , treft de Gemeenschap de nodige maatregelen om vanaf het tijdstip van toetreding aan deze situatie het hoofd te bieden .

In ieder geval wordt door de Helleense Republiek vanaf 1 januari 1981 op de in artikel 120 genoemde landen de meestbegunstigingsclausule toegepast .