Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 21 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. LANDBOUW, B. GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN, L) VOEDERGEWASSEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 21 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. LANDBOUW, B. GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN, L) VOEDERGEWASSEN

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 21 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. LANDBOUW, B. GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN, L) VOEDERGEWASSEN

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0079


++++

l ) Voedergewassen

Verordening ( EEG ) nr . 1528/78 van de Commissie van 30 juni 1978 ( PB nr . L 179 van 1 . 7 . 1978 ) .

In artikel 9 quinquies , lid 4 , derde alinea , worden de volgende woorden toegevoegd :

" E voor Griekenland " .