Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. VERVOER

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. VERVOER

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, II. VERVOER

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0127


++++

II . VERVOER

1 . Verordening ( EEG ) nr . 3164/76 van de Raad van 16 december 1976 ( PB nr . L 357 van 29 . 12 . 1976 , blz . 1 ) ,

gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr . 3024/77 van 21 december 1977 ( PB nr . L 358 van 31 . 12 . 1977 , blz . 4 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 3062/78 van 19 december 1978 ( PB nr . L 366 van 28 . 12 . 1978 , blz . 5 ) .

Voor 30 november 1980 wijzigt de Raad op voorstel van de Commissie het bepaalde in artikel 3 , leden 1 en 2 , om daaraan een bepaald aantal communautaire vergunningen voor Griekenland toe te voegen ( lid 2 ) en het totale aantal vergunningen dienovereenkomstig te wijzigen ( lid 1 ) .

2 . Richtlijn 74/561/EEG van de Raad van 12 november 1974 ( PB nr . L 308 van 19 . 11 . 1974 , blz . 18 ) .

In artikel 5 , leden 1 en 2 , moeten in Griekenland de data voor welke de ondernemers van goederenvervoer die het beroep reeds uitoefenen worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen , worden verschoven ten einde met onder vergelijkbare voorwaarden verkregen rechten rekening te houden .

3 . Richtlijn 74/562/EEG van de Raad van 12 november 1974 ( PB nr . L 308 van 19 . 11 . 1974 , blz . 23 ) .

In artikel 4 , leden 1 en 2 , moeten in Griekenland de data voor welke de ondernemers van goederenvervoer die het beroep reeds uitoefenen worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen , worden verschoven ten einde met onder vergelijkbare voorwaarden verkregen rechten rekening te houden .